Netwerk Cultuur - GPO-WN

Netwerken door GPO-WN Academie

26-09-2017
In het ochtendprogramma leer je hoe je als leerkracht leerlingen kunt begeleiden in hun creatieve proces. Je leert de vier fases oriĆ«nteren - onderzoeken - uitvoeren - evalueren onderscheiden en je wordt (meer) bewust van de rol die de leerkracht daarin speelt. Ook krijg je handvatten hoe je creatieve opdrachten (thematisch) kunt koppelen aan andere leergebieden. In het middaggedeelte kun je in groepen samen met een expert aan de slag om te bekijken hoe je vanuit de ambitie van de school het cultuurbeleid de komende jaren meer kunt kaderen en verankeren.  

In deze bijeenkomst wisselen inspiratietiemomenten en presentaties van wat er mogelijk is op het gebied van cultuureducatie elkaar af. Ook is er ruimte om aan elkaar te presenteren waar jij nu met je school staat en waar je trots op bent! Ook staan we stil bij de vraag: hoe gaan we verder met dit netwerk als de subsidie straks afgelopen is.

30-01-2018 
In het ochtenddeel wordt je meegenomen in het opzetten van een doorgaande leerlijn voor cultuureducatie. Er is veel mogelijk, maar het is belangrijk om een keus te maken wat past in de ambitie en het onderscheidende profiel van de school. In het muiddagdeel ontmoet je diverse vakdocenten die je kunnen inspireren om de kwaliteit van de cultuureducatie op je school op een hoger plan te krijgen

17-04-2018 
In deze bijeenkomst wisselen inspriatiemomenten en presentaties van wat er mogelijk is op het gebied van cultuureducatie elkaar af. Ook is er ruimte om aan elkaar te presenteren waar jij nu met je school staat en waar je trots op bent! Ook staan we stil bij de vraag: hoe gaan we verder met dit netwerk als de subsidie straks afgelopen is.

De laatste studiedag op dinsdag 17 april 2018 vindt plaats in het Energiehuis in Dordrecht van 10-16 uur.

Het ochtendprogramma willen we graag gebruiken om je de gelegenheid te bieden om onder begeleiding een start te maken met het maken met Cultureel Zelfportret voor je school. Waar stonden jullie tijdens de ambitiegesprekken, waar sta je nu en waar wil je uiteindelijk uitkomen? En wat heb je daarbij nodig?

Het middagprogramma gaat in op jullie begeleidende rol als ICC'er. Hoe benader je een collega die niet verder komt met het creatief proces in zijn of haar klas? Hoe pak je zo'n persoonlijk gesprek aan? Ben je in staat om zelf te constateren waar het proces stagneert?

ALS JE CONCRETE VRAGEN HEBT, NEEM ZE MEE!

26-09-2018


Coƶrdinator : Hans Noordman
Locatie: Noordendijk 148, Dordrecht (Energiehuis)


Geen periodes beschikbaar.