IB Netwerk - GPO-WN

Netwerken door GPO-WN Academie

4-10-2017
Ondersteuningsloket en intervisie 
Toelichting over het ondersteuningsloket door Mathilde Kremer. Het tweede dagdeel zal er een intervisie gehouden worden onder leiding van Arian Vuijk over de rol van de IB-er. 

17- 01-2018 
Voor deze netwerkdag hebben we twee gastsprekers uitgenodigd. Wim Meijer, een onderwijsadviseur, die zijn sporen ruim verdiend heeft, zal toelichting geven op het onderwerp 'groepsplannen'. Er zal gesproken worden over de oorsprong, maar ook de verschillende functies van groepsplannen.  

Om voldoende input vanuit onze onderwijspraktijk te krijgen, zal Nico Meijer, van O21, inzicht geven in het belang van het analyseren van de juiste data, om je onderwijs daarmee op maat te maken. Beide sprekers hebben hun inhoud op elkaar afgestemd, zodat we aan het eind van deze dag met een compleet verhaal naar huis keren, maar ook actiepunten zullen vormen voor onze scholen.

Een uitgelezen dag dus om samen met je directeur te komen. Voor hen zal het morgendeel functioneel zijn, wanneer er beleidsmatig nagedacht moet worden over dit onderwerp.  Schrijf je hier op de Academie in!

22-05-2018 
Op 22 mei behandelen we het onderwerp leerlijnen in het morgendeel van de netwerkdag. We willen met elkaar nadenken, onder begeleiding van een spreker: Bertine Haverhals van Driestar-educatief, over het belang van het inzetten van leerlijnen in de school. Hoe stimuleer je het team om te werken vanuit leerlijnen en minder methodisch te denken? Hieronder Bertine's programma dat zeker geen reclamepraatje wordt. In de middag zal Arian Vuijk de IB-ers leren over een mooie coachingstechniek: "beschermjassen". Daarna zal er nog ruimte zijn voor intervisie met elkaar.

Kortom weer een gevarieerd programma dat de moeite van het bezoeken waard is!

Bertine Haverhals

Doelstelling:
Aan het eind van de bijeenkomst hebben de aanwezige ib’ers op basis van het model van Knoster bepaald voor het thema: planmatig en doelgericht werken op basis van doelen en leerlijnen 

  • Wat de gewenste situatie lijkt te zijn voor de eigen school 
  • Hoe ze draagvlak kunnen creëren bij het team voor deze verandering 
  • Welke kennis en vaardigheden het vraagt van alle betrokkenen (MT-ib-leerkrachten-leerlingen-ouders) en op wat voor manier die kennis en vaardigheden verkregen kunnen worden 
  • Welke ontwikkelingsgebieden zich als eerste lenen voor een overstap van methode-volgend naar meer doelgericht (en eventueel meer gepersonaliseerd) leren en welke leerlijnenpakketten daar bruikbaar voor zijn (bijvoorbeeld van CED, SLO en Driestar educatief) 

Programma

1. Kahootquiz: inventariseren waar de diverse scholen staan en meteen een interactief gesprek voeren over de kansen en mogelijkheden die de diverse aanwezigen en de onderwijsadviseur zien

2. Presentatie placemat/quickscan waarmee een school voor zichzelf in beeld kan brengen:

> Op welke vragen ‘moet’ je een antwoord zoeken met elkaar vóor je aan de slag gaat met de transitie van vooral methodevolgend werken naar meer denken vanuit doelen en leerlijnen?

  • Urgentie: wat is relevantie en noodzaak van de ontwikkeling? 
  • Visie: Wat moet het je opleveren? Bijvoorbeeld in welke mate wil je gepersonaliseerd gaan leren? Hoe past dat bij je visie op onderwijs / het kind? 
  • Plan: Wie doet wat wanneer? (mogelijke scenario’s worden kort toegelicht; sluit aan bij de leerstijl van je team) 
  • Middelen: wat zijn bruikbare hulpmiddelen die momenteel op de markt zijn? (onderdelen van ParnasSys en ZIEN!, maar ook leerlijnenpakketten van CED, SLO en Driestar, verwerkingssoftware zoals Gynzy, …) 
  • Competenties: wat moeten leerkrachten weten en kunnen om het een succes te maken? Wat betekent het voor leerlingen? Wat vraagt het van ib’ers en MT-leden 

> Wat zijn voor- en nadelen van verschillende scenario’s?

> Hoe kan een implementatieplan eruit zien?

3. Stellingenspel: werkvorm waarbij je voor je team bepaalt waar je nu staat met betrekking tot dit thema en wat de gewenste situatie en zone van naaste ontwikkeling is. Doel is een implementatieplan op hoofdlijnen vormgegeven te hebben.

4. Uitwisseling van de uitkomsten van het vorige punt. Vragen plenair bespreken en ideeën verrijken.

5. Terugblik en kijken waar de grote gemene deler ligt voor vervolgscholing/intervisie.

3-10-2018 
Informatie volgt

Coördinator: Susanne de Boer
Locatie: GPO-WN kantoor Alphen 


0,00

Euro

0

Beschikbaar
22 mei 2018 00:00 tot 00:00

Locatie GPO-WN kantoor Alphen
's-Molenaarsweg 1, Alphen a/d Rijn
Trainer Susanne de Boer - GPO-WN

Geldigheid 10 jaren
Geen plekken meer beschikbaar

0,00

Euro

17

Beschikbaar
3 oktober 2018 00:00 tot 00:00

Locatie GPO-WN kantoor Alphen
's-Molenaarsweg 1, Alphen a/d Rijn
Trainer Susanne de Boer - GPO-WN

Geldigheid 10 jaren
Meld aan