Coaches

Binnen LEV-WN werken twee bekwame en geregistreerde coaches. Deze begeleid teams in hun teamontwikkeling, maar coachen vooral in individuele trajecten van leerkrachten.

De coach begeleidt planmatig en met inzet van diverse middelen startende en ervaren leerkrachten met als doel hun (zelf)kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen te vergroten, zodat zij zich gedragen en gesterkt voelen om de functie van leerkracht, op een kwalitatief hoog niveau te kunnen uitvoeren.

Paul van Oudheusden

  • Coach en opleider.  
  • Vanaf 1977 werkzaam in het primair onderwijs.  
  • Na 27 in de school te hebben gewerkt werk ik nu ruim 13 jaar bovenschools als Gecertificeerd SVIB-er (nu ‘Beeldcoach’), supervisor, trainer (coachingscursussen) en Schoolopleider (pabo-studenten). 
  • Bovenschools coach van startende leerkrachten.  

Coaching is ‘een stukje meelopen’ en belemmeringen overwinnen door het inzetten van kernkwaliteiten en effectief gedrag. 

Videocoaching is een krachtig middel en de lesopnames krijgen de leerkrachten ook opgestuurd voor zelfreflectie. 

Coaching is vooral gericht op interactie (gebruik basiscommunicatie), didactiek (instructie, lesinhoud) en klassenmanagement. 

Tijdens mijn vervolgopleiding ‘didactisch coachen’ heb ik geleerd hoe de leerkracht gebruik kan maken van diverse lagen van feedback om de leerling te ondersteunen bij het leerproces. 

Tijdens de leerdagen van ‘School in Beeld’ maak ik de opnames van het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten en begeleid ik het team om daarmee van elkaar en met elkaar te leren. 

Door mijn schoolopleiderstaken en de daarbij horende contacten met de pabo blijf ik op de hoogte van nieuwe inzichten in ons onderwijsland en gebruik ik die inzichten in de coaching op het werkveld. 

Uitgangspunt voor de coaching is de leervraag van de leerkracht en daarbij horende eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar professionalisering. 

Arian Vuijk

Mijn naam is Arian Vuijk en ik ben sinds 1980 werkzaam in het onderwijs. Ik heb les- en leidinggevende ervaring in het basis-, voortgezet- en volwassen onderwijs. Vanaf 2016 ben ik geregistreerd supervisor (LVSC), Begeleidingskundige (Master Human Organizational Behavior) en Trainer van Beschermjassen.

Mijn werk geeft mij veel voldoening, omdat tijdens gesprekken de gecoachte collega of student meestal ruimte gaat ervaren voor andere gedachten en anders handelen: meerdere perspectieven komen in zicht. En dat geeft opluchting! Praten kan er voor zorgen dat er een last van je schouders valt.

Wat gebeurt er bij coachen?

Het is een wonderlijk gegeven dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar in contact komen en verbinding ervaren. Bij een ontmoeting ontstaat begrip en respect. Dat kan herstel in gang zetten en vitaliteit (terug)geven als aan bepaalde zorgen of aan verlies – die soms al langere tijd een rol spelen- aandacht wordt gegeven. Verlies kan niet alleen komen door het overlijden van een geliefd persoon. Je kunt ook rouwen om het verlies van een werkplek of verwachtingen die je lange tijd hebt gehad.

Een coachingsgesprek start altijd met luisteren en onderzoeken. Ik luister naar het verhaal van een collega en vraag door op hetgeen verteld wordt. Ook onderzoek ik de gedachten en gevoelens die bij mij naar boven komen door het verhaal. Door het onderzoeken kan resonantie ontstaan: een nieuw inzicht kan ontstaan bij een harmonieuze afstemming tussen personen.

Coachen is een zoektocht . In die zoektocht komen vaak een aantal items ter sprake:  

  • Waarden, normen en overtuigingen die ervoor zorgen dat je op een bepaalde manier handelt. 
  • Patronen die je handelen bepalen; patronen ontstaan vaak omdat ze functioneel zijn in een bepaalde periode, maar kunnen blokkerend werken en je belemmeren in je werk als leerkracht. Denk bijvoorbeeld aan conflictvermijdend gedrag, perfectionisme, ‘nee-zeggen’ lastig vinden, of grenzen aangeven. 

KORTOM: Het doel van coachen is om vitaal in je werk te staan. Dat gebeurt als je vanuit je kracht kunt werken. Voor meer informatie over het coachingsproces kun je mailen naar: a.vuijk@levwn.nl