Over GPO-WN Academie

De afgelopen jaren heeft de Academie de (verplichte) nascholing op een aantal domeinen verzorgd. Dit betrof een organisatiebrede insteek waar gestreefd werd naar een basisniveau aan kennis en kunde op een aantal specifieke deelterreinen.

Voor de Academie is het voor de komende jaren de uitdaging om een verdiepingsslag te maken. Naast het vanuit gemeenschappelijke GPO-WN domeinen voeden van de scholing op lokaal niveau zal daarnaast de individuele ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd worden.

De verantwoordelijkheid voor het leren komt daarbij steeds meer te liggen bij de medewerker zelf. In het koersplan 2014 -2018 wordt hier nadrukkelijk de focus op gelegd.

Om het proces van ‘leren van elkaar’ te faciliteren wil de Academie een GPO-WN brede elektronische leeromgeving (ELO) inrichten. Hiermee worden tijdverslindende reisafstanden voorkomen en biedt het de medewerker de mogelijkheid om op een voor hem geschikte plek en geschikt tijdstip zijn nascholing op te pakken.